Zwroty i reklamacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość zwrotu towaru zakupionego przez Internet w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat zwrotów oraz reklamacji produktów kupionych w sklepie www.aquasport.pl

 

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:

a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

3. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

5. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Płatności, o których mowa w ust. 5. powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Jak najprościej dokonać zwrotu?

1. Upewnij się, że nie minęło 14 dni od daty otrzymania przesyłki,
2. Spakuj bezpiecznie zwracany towar (nie musi to być opakowanie, w którym towar przyjechał),
3. Włóż do paczki wypełniony formularz (lub po prostu informację na temat zwrotu wraz z podanym numerem konta, na które zwrócimy pieniądze), nie zapomnij także o PARAGONIE!
4. Wyślij przesyłkę do nas na adres (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem!):

AQUA SPORT s.c.
al. Prymasa 1000-lecia 76C
01-424 Warszawa
tel.: 783 556 679

5. W ciągu 14 dni od przyjęcia przesyłki zwrócimy pieniądze na wskazane konto.

PAMIĘTAJ - ZWRACANY TOWAR NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, USZKODZONY I MUSI POSIADAĆ WSZYSTKIE ORYGINALNE METKI ORAZ PARAGON!

 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat reklamowania produktów kupionych w sklepie www.aquasport.pl

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedawanego towaru.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@aquasport.pl.

3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

5. Kupujący może alternatywnie skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą.

6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu dostarczenia produktu wraz z dowodem zakupu do sklepu.

7. Dane kontaktowe w sprawie zgłaszania reklamacji:

AQUA SPORT s.c.
al. Prymasa 1000-lecia 76C
01-424 Warszawa
tel.: 783 556 679

sklep@aquasport.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl